top of page
EXTRACTIVISME ACTIVITE
Brumadinho 4.jpg

Opdracht EXTRACTIVISME

Een opdracht om vandaag in de klas uit te voeren, in groepjes of alleen, is om één, twee of drie dagelijkse gebruiksvoorwerpen te kiezen die jullie vaak om jullie heen zien, op straat of thuis. Stel dan de vraag: welke materialen zijn er nodig om dit te maken?

Zo worden jullie je ervan bewust dat al onze gebruiksvoorwerpen niet zomaar uit het niets komen.  Er zijn grondstoffen voor nodig. Hoe meer voorwerpen er zijn, hoe meer grondstoffen er nodig zijn. Natuurlijk is de aarde een planeet met beperkingen en is het onmogelijk om altijd maar door te gaan met meer te bouwen en te produceren terwijl de aarde beperkt is. Dat is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Hoe ver kunnen we gaan?

 

We laten jullie daar eens over nadenken.

Activité Colonialisme

Opdracht (post-)KOLONIALISME

De opdracht is om met jullie klasgenoten en jullie onderwijzer/es te onderzoeken hoe de relatie tussen België en andere landen was, in wat een kolonialistische relatie heet. Het is interessant om naar de geschiedenis te kijken en te zien hoe België kolonialistische relaties gecreëerd heeft.

 

En de vraag is of België vandaag de dag nog steeds post-kolonialistische relaties onderhoudt. België heeft niet meer de leiding in bepaalde landen, maar misschien onderhoudt het nog steeds bepaalde dominante relaties met Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen.

 

Dat lijkt me een goede discussie om samen in de klas te houden.

Activié Mondialisation
LR CARGO SHIP.jpg

Opdracht GLOBALISERING

Wat zijn de technologieën van onze moderne tijd waarmee we de globalisering hebben doen versnellen? Dat is een eerste opdracht die jullie samen in de klas kunnen uitvoeren, door te kijken naar de wereld die ons omringt.

 

Door welke hedendaagse elementen wordt de globalisering versneld? Welke fysieke en digitale technieken zijn er waarmee we, zonder te reizen, toch deelnemen aan de globalisatie? Probeer eens allemaal samen op deze vragen antwoord te geven

Activité Devloppement
Lenca People.jpg

Opdracht ONTWIKKELING

Waarom zou er op internationaal niveau gedicteerd moeten worden wat lokale ontwikkeling is? Dat is iets om over na te denken: moet er eenzelfde model zijn voor elke ontwikkeling? Of moet ontwikkeling iets zijn dat op regionaal niveau gedaan wordt, naar gelang de behoeften en vereisten van de lokale gemeenschappen?

 

Ik zou jullie willen vragen hier goed over na te denken. Een uniforme ontwikkeling voor iedereen? Of juist meerdere soorten ontwikkeling om de plaatselijke gemeenschappen de kans te geven besluiten te nemen naar gelang hun eigen behoeften?

Activit Genre
Maxima wins.jpg

Opdracht ONEVENWICHTIGHEDEN
tussen mannen en vrouwen

We willen jullie een opdracht geven. Het is natuurlijk niet mogelijk om jullie te vragen naar Latijns-Amerika te gaan, maar nadat we een film gekeken hebben, zien we onze eigen realiteit en onze omgeving anders. Elke dag, op school, gebruiken alle kinderen de speelplaats. Dat is jullie gemeenschappelijke ruimte. Daar spelen meisjes en jongens door elkaar heen. Een eerste opdracht zou zijn om te kijken naar wat voor dingen de meisjes en de jongens doen. Alleen maar kijken, zonder te oordelen. Schrijf dan op wat jullie regelmatig zien. Schrijf samen met jullie onderwijzer/es alles op.

 

Vervolgens kijken jullie of de ruimte van de speelplaats eerlijk verdeeld is. Kijk naar leerlingen van jullie leeftijd, of naar jongere kinderen. Kijk er eens goed naar hoe jullie deze speelplaats onderling verdelen.

 

Kijk dan of jullie bepaalde onevenwichtigheden zien. Praat er eens over onder jongens en meisjes en breng eens onder woorden wat jullie nodig hebben en wat jullie graag zouden willen. Het is belangrijk om te kunnen zeggen wat ons interesseert en wat niet.

 

Dat is eigenlijk een eerste stap naar wat we een democratie noemen, waar iedereen het woord kan nemen terwijl anderen luisteren en waar we samen misschien bepaalde problemen zullen oplossen, waar jullie je niet eens bewust van waren. Alleen maar door naar de speelplaats te kijken en te zien hoe jongens en meisjes samen spelen, kunnen jullie misschien manieren vinden om nog beter samen-te-leven. Dat kun je op een speelplaats doen, op het niveau van een regio of van landen. En dat is wat we met deze film hebben onderzocht.

bottom of page